شرکت رنگ و پوشش دیدگاه، تولید کننده ی  رنگ سفید براق PVC  و از جمله برندهای محبوب PVC است. کیفیت این رنگ برابر و حتی بهتر از نمونه های خارجی است و به جرات می توان گفت که رنگ آزو با افتخار پرمصرف ترین برند رنگ در صنعت PVC است.